RURIKMONUMENTET
INTRESSEANMÄLAN
GDPR information
Hej Vi sparar bara Ditt namn Ditt telefonnummer och Din email för att kunna kontakta dig.
Vi måste veta hur vi stavar ditt namn.
Vi vill veta om du vill vara med i annonsering.
Vi använder inga analysverktyg. Allt görs för hand. Vi använder Inte Google Analytics. De uppgifter
som Google och andra organisationer automatiskt samlar in ansvaras inte för.
Har du frågor så ring 0762 333 222
Ansvarig organisation Vana AB.