Skapande

Rurikstatyn är gjord i Karelisk granit mellan åren 2000 och 2020. (Jag arbetar fortfarande med vissa detaljer 🙂 ) Först gjordes en lerförlaga sedan i gips, sedan överfördes den till graniten. Graniten bearbetade jag med en dieselbrandspruta, som hyvlar stenen. Graniten känns som ”smör”. Sedan vinkelkap och hammare och mejsel. Tanken bakom statyn är att det är en faderssymbol.. En far som tar hand om sina barn och de blickar över havet tillsammans. Det blir en trappa som besökare ska kunna gå upp på, fram till förstäven. knyaz Rikard är medlem i Ryska Konstnärsförbundet sedan 1993. Avdelningen Skulptur. knyaz Rikard blev den förste västerlänningen sedan 1927 att bli medlem i förbundet.